Üyelik Sözleşmesi

İşbu CLICKMERKEZ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (“Anlaşma”), ClickMerkez A.Ş. (“ClickMerkez”) ve tarafınız (“Siz” veya “Sizin”) arasında yasal yönden bağlayıcı bir anlaşma teşkil etmektedir. CLIKMERKEZ ÜYELİĞİNİZİN BİR PARÇASI OLARAK İŞBU ANLAŞMA ŞART VE KOŞULLARINI OKUYUP KABUL ETTİĞİNİZİ BELİRTEN KUTUCUĞU İŞARETLEYEREK, CLICKMERKEZ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIĞINIZ SÜRECE İŞBU ANLAŞMA KOŞUL VE ŞARTLARINA BAĞLI KALACAĞINIZI KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ BULUNMAKTASINIZ.

 

İşbu anlaşma çerçevesinde, www.clicksepet.com adresinde bulunan internet sitesinin kullanım koşulları, üyelik politikaları tanımlanmış, gelecekte bu anlaşmada yapılacak değişiklikler ve referans olarak eklenen diğer koşullar da dahil olmak üzere tüm hakları ClickMerkez A.Ş’ye ait olan bu platformun üyeler tarafından kullanım koşulları belirlenmiştir. ClickMerkez A.Ş, size www.clicksepet.com internet sitesi ve bu platforma bağlı olan ya da ileride bağlanacak olan sunucular, bilgisayarlar, ağlar üzerinde geri alınabilir, münhasır olmayan ve üçüncü şahıslara alt lisanslama hakkı bulunmayan bir üyelik hakkı vermektedir. Hesabınızı veya bir ürünün mülkiyetini devretmeniz halinde, satın alan veya devralan taraflar işbu Anlaşma şartlarına bağlı olacaktır.

 

ASKIYA ALMA ve FESİH:

İşbu anlaşma şartları ve eklerindeki maddelerden herhangi birini ihlal etmeniz halinde, Yasalarca ClickMerkez’e sunulan diğer haklara ve yasal çözüm yollarına ek olarak ve işbu Anlaşmadaki aksi hiçbir hükmü dikkate almaksızın, işbu Anlaşma şartlarından herhangi birini ihlal etmeniz halinde, Tarafınıza bildirimde bulunduktan sonra (eposta yoluyla gönderilecek olan), ClickMerkez, Anlaşmayı, ClickMerkez Hizmetlerine erişme, bu hizmetleri kullanma veya bu hizmetlere katılma hakkınızı derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu feshin ardından, ClickMerkez Hizmetlerine ilişkin tüm kullanımlarınızı derhal durduracağınızı kabul etmektesiniz. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, ClickMerkez’ın herhangi bir yürütmeyi kendi takdir yetkisi dahilinde kabul edilemez bulması halinde, ClickMerkez, ClickMerkez Hizmetlerine tüm erişiminizi veya bu hizmetleri tüm kullanımınızı veya bir kısmını derhal sonlandırma hakkına sahip olacaktır. Özellikleri gereği geçerliliklerini koruma amacı taşıyan hükümlere ek olarak, bu Bölümün hükümleri işbu Anlaşmanın feshinden etkilenmeyecektir.

ClickMerkez aşağıda belirtilen eylemlerden birini gerçekleştirdiğinizden şüphelenirse veya buna inanmak için sebeplere sahipse ve/veya bir kişi bunu iddia ederse (kanuna aykırı: “bir kişinin iddiası” ile yapılamaz), ClickMerkez’deki hesabınızı/hesaplarınızı veya ClickMerkez hesabınızdaki fonların bir kısmını veya tamamını yegane takdir yetkisi altında askıya alabilir:

Tüketici dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, Yasaya aykırı ticari faaliyet, Fikri Mülkiyet haklarını ihlal, yanlış, yanıltıcı, aldatıcı beyan veya vaadlerle tüketici haklarının ihlal edildiği durumlar.

ClickMerkez Platformunun kurallarını ve işleyişini ihlal ederek ClickMerkez’in faaliyetlerinin engellenmesi.

Yukarıda belirtilen fesih koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hesap ve hesaptaki fon askıya alınır. ClickMerkez ilgili hesabı inceler bu incelemenin ardından suistimalin gerçekleştiğine ilişkin sebepler bulması halinde ClickMerkez maddi tazminat olarak veya bu istimalden zarar gören 3. Şahıslar lehine hesabınızdaki fonlara el koyar. Bu inceleme esnasında hesap sahibi olarak işbirliği yapmayı kabul etmektesiniz. Fonlara el koyulması yetkisi kendi takdir yetkisi dahilindedir.

ClickMerkez’ın Yasalarca izin verilen diğer çözüm yollarına başvurabilir.

 

CLICKMERKEZ’IN FM HAKLARI:

ClickMerkezin açıkça belirtilmiş yazılı ön onayı olmadan, ClickMerkez adı, ticari markası, logosu, ses ve görüntü kayıtları, amblemi, diğer hizmet markaları ve diğer tüm Fikri mülkiyet hakları kullanılamaz.

Şüpheye mahal vermemek adına, yukarıda belirtilen yasaklar ClickMerkez Pazaryeri için de geçerlidir.

ClickMerkez, ClickMerkez’ın adının;

 • Filigran, İnternet arama motoru tanımı, herhangi bir internet arama motorunda veya anahtar kelimeye dayalı reklam programlarında anahtar kelime, arama terimi veya yerleştirme öğesi olarak.
 • Metataglerde veya gizli metinlerde.
 • Bir alt alan veya ikinci veya üçüncü seviye alan adı tanımlayıcısı olarak.
 • Ürünleri tanıtmak için.
 • Tanıtımlar ile ilgili olarak kullanımı için Size sınırlı ve geri dönülebilir bir lisans vermektedir.

ClickMerkez, dilediği zaman, herhangi bir sebeple kendi takdir yetkisini kullanarak yukarıda belirtilen lisansı geri alabilir.

ClickMerkez’ın adını kullanmanız ile ilişkili ClickMerkez tarafından yapılan kısıtlamalara uymamanız veya ClickMerkez talimat verdiği halde ClickMerkez’ın adının kullanımını durdurmamanız durumunda tüm yasal çözüm yollarına başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

ClickMerkez’ın adını;

 • ClickMerkez tarafından verilen bir sponsorluğu veya onayı belirtmek için (kullanılmaması mı isteniyor?)
 • ClickMerkez’ı veya ClickMerkez Platformunu kötülemek için
 • İşbu Anlaşma altında özellikle yetkilendirilmiş kullanımlar dışında kullanmayacak veya teşhir etmeyeceksiniz.

 

GİZLİLİK:

ClickMerkez, ClickMerkez Platformunda Üye”lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “ClickMerkez” “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

GEREKLİ İZİNLER:

Ticari faaliyetinizin yasal işleyişi ile ilgili gerekli tüm lisans ve izinlerin alınmasına ve devamlılığının sağlanmasına ilişkin tüm sorumluluğu tek başınıza yüklenmektesiniz. Uğranılacak zararlar konusunda Clickmerkez’ in tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

 

BEYAN VE TAAHHÜTLER:

Aşağıda belirtilenleri kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz:

Tarafınız, Ürünleriniz ve/veya Promosyonlarınız doğrudan veya dolaylı olarak:

 • Herhangi bir şahsın gizlilik veya alenilik hakkına tecavüz etmeyecek.
 • İftira niteliği taşıyan, müstehcen, uygunsuz veya farklı bir şekilde yasaya aykırı bir materyal içermeyecek.
 • Herhangi bir yetki alanı içerisindeki FM haklarını ihlal etmeyecek veya herhangi bir Şahsın haklarını farklı şekilde çiğnemeyecek.
 • ClickMerkez’ın Gizlilik Politikasını ihlal etmeyecektir.

(i) ClickMerkez Hizmetlerinin bir parçasını oluşturan herhangi bir içeriği çerçeveye(iframe) almayacak, kopyalamayacak veya yansıtmayacaksınız; (ii) ClickMerkez platformunun tersine mühendisliğini yapmayacak veya kaynak materyale ulaşmak için farklı bir girişimde bulunmayacaksınız; (iii) (A) rakip ürün veya hizmet üretmek; (B) ClickMerkez platfromunun herhangi bir özelliğini, fonksiyonunu veya grafiklerini taklit etmek amacıyla ClickMerkez platformunu kullanmayacaksınız; (iv) ClickMerkez platformunu veya burada yer alan verileri engellemeyecek veya aksatmayacaksınız; (v) ClickMerkez platformunu, ilgili sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunmayacaksınız; veya (vi) ClickMerkez ClickMerkez , yasaya aykırı amaçlarla veya herhangi bir Şahsın haklarını ihlal etmek için kullanmayacaksınız.

TAZMİNAT:

Yasaların izin verdiği ölçüde, aşağıda belirtilenleri kabul etmektesiniz:

ClickMerkez Platformunun iş bu anlaşma eklerinde yer alan şekline aykırı davranılması durumunda tazminat talebi hakkını saklı tutmaktadır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

(A) CLICKMERKEZ HİZMETLERİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI;

(B) CLICKMERKEZ HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİZDEN VE/VEYA BU HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMALAR, MAL ZARARLARI VE DİĞER TÜR KAYIPLAR;

(C) CLICKMERKEZ HİZMETLERİNDE KAYITLI TÜM KİŞİSEL VE/VEYA FİNANSAL BİLGİLERE YETKİSİZ ERİŞİM;

(D) CLICKMERKEZ HİZMETLERİNDEN VEYA CLICKMERKEZ HİZMETLERİNE AKTARIMIN KESİLMESİ VEYA SONLANDIRILMASI; VE/VEYA

(E) CLICKMERKEZ HİZMETLERİNE VEYA CLICKMERKEZ HİZMETLERİNDEN AKTARILAN HATALAR, VİRÜSLER, TRUVA ATLARI VE BENZERİ TEHDİTLER GİBİ NEDENLERDEN KAYNAKLANAN DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZA NİTELİKLİ VEYA BİR EYLEM SONUCU OLUŞAN ZARARLARDAN, CLICKMERKEZ BU TÜR ZARAR OLASILIKLARINA KARŞI BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN, HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

AKSİ HİÇBİR HÜKMÜ DİKKATE ALMAKSIZIN, İŞBU ANLAŞMA ALTINDA VEYA BU ANLAŞMA İLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA FARKLI BİR MEVZU İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN DAVALARA İLİŞKİN MASRAFLAR, KAYIPLAR VEYA ZARARLAR İÇİN CLICKMERKEZ’IN MAKSİMUM, TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU TÜR ZARARLARIN TAHAKKUK ETTİĞİ TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ AYDA İŞBU ANLAŞMA GEREĞİNCE CLICKMERKEZ’IN SİZE YAPACAĞI TOPLAM ÖDEME TUTARLARINA EŞDEĞER BİR TUTURI AŞMAYACAKTIR. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, YAPILAN ALIM-SATIMA İLİŞKİN ESASLARIN TEMEL UNSURUDUR VE RİSKİN EŞİT DAĞILIMINI YANSITMAKTADIR. CLICKMERKEZ HİZMETLERİ, BU SINIRLANDIRMALAR OLMADAN SUNULMAYACAKTIR VE BURADA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARININ VE FERAGATNAMELERİN ASIL AMAÇLARINI KAYBETSELER DAHİ GEÇERLİLİKLERİNİ KORUYACAKLARINI VE UYGULANACAKLARII KABUL ETMEKTESİNİZ. BAZI YETKİ ALANLARI BELİRLİ ZARAR KATEGORİLERİNİN HARİÇ BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, BU YETKİ ALANLARINDA CLICKMERKEZ’IN SORUMLULUĞUNUN BU YETKİ ALANINCA ÖNGÖRÜLEN ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

GENEL ŞART VE KOŞULLAR:

EKLER:

FERAGATNAME:

CLICKMERKEZ HİZMETLERİNİ KULLANMA KARARINIZA İLİŞKİN TÜM RİSK VE SORUMLULUĞU ÜSTLENMEKTESİNİZ. CLICKMERKEZ HİZMETLERİ VE İLGİLİ DİĞER TÜM HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR VE CLICKMERKEZ, TİCARİ GARANTİLER, ÖZEL AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİNİ KAPSAYAN, FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HİÇBİR SARİH VEYA ZIMNİ GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR.

 

ÖDEME ve TAHSİLAT:

ClickMerkez olarak Vendor ve Affiliate ödemelerini ayrı hesaplıyoruz. Affiliate ödemeleri 15 günlük Periyotlar halinde yapılır. Vendor ödemeleri ise ayda bir kez yapılmaktadır.

Affiliate ödemelerinde, her ayın 1. ve 16. günü hesap kesimi yapılır. Alt limit olan 50TL doldurulduğu takdirde, ödeme hesap kesim tarihinden 7 gün sonra ilgili hesaba yatırılır. Satış yapmış, henüz 50TL alt limiti doldurmamış Affiliate kazancı ise bir sonraki döneme devredilir. Bir sonraki dönemde 50TL alt limit doldurulmuş ise ilgili dönem kazancı ve bir önceki dönemden devreden tutar toplanarak ilgili hesaba yatırılır.

Vendor ödemelerinde, her ayın 1. günü hesap kesim yapılır ve alt limit sınırı olmaksızın hesap kesim tarihinden 7 gün sonra ilgili hesaba ödeme yapılır.

 

İADE ve İPTAL POLİTİKASI:

(ClickMerkez Müşterilerine Not)

ClickMerkez; ürünlerini satın alan tüm müşterilerinin memnuniyetini sağlamaya kararlıdır. ClickMerkez; İade ve İptal Politikası’nın bu memnuniyetin sağlanmasında yardımcı olacağına inanmaktadır.

 

ClickMerkez’ın İade Politikası:

Tüm ClickMerkez ürünleri için para iade politikamız şu şekildedir:

ClickMerkez; kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir ürünün satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde iadesine veya değiştirilmesine izin verecektir. Tekrarlanan faturalı ürünler için, 14 günlük standart iade süresinde, talep edilmesi halinde birden fazla ödeme iadesi yapılabilir.

 

İadelerin ve İptallerin Tanımlanması:

Bir müşteri bize telefon veya eposta yoluyla ulaştığında ilk yanıtımız, müşteriye satın aldıkları ürünle ilgili teknik destek almasına veya müşteri hizmetlerine ulaşmasında yardımcı olmaktır. Fakat bazı durumlarda, ürün tamamen bizim kontrolümüz dışındaki sebeplerden dolayı müşteriyi memnun etmeyebilir; bu durumda iade veya iptal süreci başlatılır.

Müşterinin para iadesi talep etmesi halinde, talep edilen işlemin parası müşteriye geri ödenmektedir. İade tekrarlayan faturalı bir ürüne ilişkin ise, iade politikası, son yapılan ödemenin iadesine izin vermektedir. Çoklu ödeme iadeleri, bu iadeler ClickMerkez’ın İade Politikasında yer aldığı sürece gerçekleştirilmektedir. Tekrarlayan faturalı ürünün iadesi, iptal ile sonuçlanacaktır.

Müşterilerin tekrarlayan faturalı ürünlerine ilişkin iptal talep etmesi halinde, hesaplarına bir sonraki döneme ait fatura eklenmeyecektir. İptal, bir para iadesi oluşturmayacak – yalnızca bir sonraki döneme ait faturalamayı sonlandıracaktır.

 

ClickMerkez’ın Para İadesi Politikasının Detayları:

14 günden sonra iade talep eden müşteriler, teknik destek veya müşteri hizmeti için satıcıya yönlendirilecektir. Satıcılar, ClickMerkez müşterisinin yaptığı satın alma işleminden sonra 14 güne kadar müşteriler adına herhangi bir satışın para iadesini talep edebilir.

Para iadeleri, satın alma işleminin yapıldığı asıl hesaba yapılacaktır. Asıl hesabın kapatılmış olması halinde, satın alma işlemi para iadesi için uygun değildir.

Bir satışta para iadesi yapıldığında, müşteri %100 iade almaktadır. Bu satışa ilişkin yapılan ödemeler için ilgili satıcı veya üyenin hesabı borçlandırılır.

Satıcılarımızın, iade politikasıyla çelişen herhangi bir teminat vermesine izin verilmemektedir; ClickMerkez aracılığıyla satılmış, iade politikamızla çelişen herhangi bir garantiye sahip bir ürün bulmanız halinde, düzeltici eylemde bulunabilmemiz için lütfen bu ürünü bize bildirin.

 

Satışta Geri Ödeme Yapılabilmesi İçin Sebepler:

ClickMerkez, kaliteli ürün ve hizmet sunarak müşterilerini mutlu etmek için her türlü teşvike sahiptir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için, ClickMerkez aşağıda belirtilen sebepler ile sınırlı olmamak kaydıyla satış bedelini satıcıya iletmeyerek müşteriye iade etme hakkını saklı tutmaktadır:

 • Müşterinin satın alma işleminin gerçeklemesinden itibaren 14 gün içerisinde iade talebi için geçerli bir sebebinin bulunması.
 • Ürün satıcısının satın alma işleminin gerçeklemesinden itibaren 30 gün içerisinde müşteri adına iade talebinde bulunması ve müşteri hizmetleri ekibimizin para iadesi için geçerli bir sebebin bulunduğunu doğrulaması.
 • Müşterinin, ürünü sahte veya izinsiz olduğunu gösteren geçerli bir rapor sunması;
 • ClickMerkez’ın uygun gördüğü diğer sebepler.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak ve İade Edilemeyecek Ürünler:

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, dijital ürünler ve dijital kurulum ile kullanılan ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Buna ilaveten:

Aşağıdaki ürün/hizmetim iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürün/hizmetin kullanılmamış veya denenmemiş olması şartına bağlıdır.

…………………..

………………….

ClickMerkez’ ın İptal Politikası:

Müşteri, tekrarlayan faturalı üyelik ürününü dilediği zaman iptal edebilir. İptal, müşterinin hesabına bir sonraki döneme ait fatura eklenmeyeceği anlamına gelmektedir. Tekrarlayan faturalı üyelik ürününün iptali, para iadesi oluşturmaz.

Geri Ödeme Politikasının Kötüye Kullanılması:

Peş peşe veya sürekli para iadesi talep eden müşterilerin yeni satın alımlar yapması engellenebilir.

(ClickMerkez Müşterilerine Not)

Bu İade ve İptal Politikası, ClickMerkez Müşteri Sözleşmesinin bir parçasıdır ve bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. ClickMerkez’a kayıt olma ve ClickMerkez Hizmetlerini kullanmanın bir koşulu olarak, bu İade ve İptal Politikasını okuyup anladığınızı açıkça onaylamakta ve bu Politikada yer alan koşul ve şartlara bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Bu İade ve İptal Politikası’nı veya bir bölümünü kabul etmemeniz halinde, tek çözümünüzün ClickMerkez Hizmetlerini kullanımınızı derhal durdurmak ve hesabınızı sonlandırmak olduğunu kabul etmektesiniz. Lütfen bu sonlandırma öncesinde yapılan herhangi bir işlemin İade ve İptal Politikası şartlarına uygun olarak yürütüleceğini ve kontrol edileceğini dikkate alınız.

 

clicksepet.com Gizlilik Politikası:

CLICKMERKEZ, “Portal”ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “CLICKMERKEZ Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve “Portal”da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, CLICKMERKEZ, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya “Portal” üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) CLICKMERKEZ’e vermeleri gerekmektedir. CLICKMERKEZ, CLICKMERKEZ Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri CLICKMERKEZ veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. CLICKMERKEZ tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya CLICKMERKEZ “portal”ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; CLICKMERKEZ ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “CLICKMERKEZ Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

CLICKMERKEZ “Portal”ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. CLICKMERKEZ, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. CLICKMERKEZ, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini CLICKMERKEZ’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda CLICKMERKEZ, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • CLICKMERKEZ’in kullanıcılarla akdettiği “CLICKMERKEZ Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

CLICKMERKEZ, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

CLICKMERKEZ, kullanıcılar ve kullanıcıların “Portal”ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, “Portal”ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “Portal”ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

CLICKMERKEZ, tarafından “Portal” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, CLICKMERKEZ ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

CLICKMERKEZ, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman “Portal”da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. CLICKMERKEZ’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri “portal”da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Aşağıdaki gizlilik beyanları, edindiğimiz belirli türde bilgiye ilişkin bilgi toplama uygulamalarını ele almaktadır:

İstemci Gizlilik Politikası, www.clicksepet.com internet sitesi aracılığıyla satıcılardan ve üyelerden toplanan bilgileri ele almaktadır. Ayrıca kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve açıkladığımızı ele almaktadır.

Müşteri Gizlilik Politikası, bir satın alma işlemi gerçekleştirildiğinde www.clicksepet.com (sipariş formunun bulunduğu) internet siteleri aracılığıyla müşterilerden toplanan bilgileri ele almaktadır. Ayrıca kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve açıkladığımızı ele almaktadır.

ClickMerkez Güvenlik Politikası:

ClickMerkez, bilgi sistemlerimizle etkileşim içerisindeki tüm tarafların verilerini korumak için yüksek güvenlik standartları yürütmeye kararlıdır. İnternet üzerinden hiçbir veri aktarımının veya bilgi depolama teknolojisinin %100 güvenli olduğu taahhüt edilemez. ClickMerkez, her türlü riski minimuma indirmek ve verilerinizi ve ticari faaliyetinizi korumak için çeşitli önlemler almaktadır. Clilmerkez’ in %100 güvenlik taahhüt etmediğini kabul eder ve güvenlik açıklarının Clickmerkez’ den kaynaklanmayacağını; olası zararların Clickmerkez’ in sorumluluğunda olmayacağını kabul etmektesiniz.

Şifreleme:

ClickMerkez, siz ve sistemlerimiz arasındaki hassas verilerin şifrelenmesi için Verisign ve Thawte gibi güvenilir satıcılardan alınan Güvenli Yuva Katmanlarını (SSL) kullanan şifreleme teknolojilerini kullanmaktadır. ClickMerkez, ayrıca, özel hassasiyete sahip kişisel ve finansal bilgileri saklamak ve korumak için güçlü özel şifreleme yöntemleri kullanmaktadır.

Kimlik Doğrulama:

ClickMerkez, ticari faaliyetiniz için en iyi güvenlik uygulamalarının ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Pek çok internet sitesinden farklı olarak, ClickMerkez şifrenizi kendisi seçmekte ve size devretmektedir. Şifreleme yöntemlerimiz sayesinde, ClickMerkez şifreniz bizim kendi personelimiz tarafından dahi görüntülenemez veya ele geçirilemez. Diğer internet siteleri, şifre seçmenize olanak tanıyabilir ancak özel karakterler, formatlar veya sayılar gerektirebilir. ClickMerkez’ın şifre politikası şifrenizin güçlü ve tek olduğunu garantilemektedir. Kullandığınız diğer internet sitesi şifrelerinden farklı olarak, ClickMerkez şifreniz, kişisel verilerinizden veya diğer internet sitelerindeki faaliyetlerinizden ele geçirilemez. Bu kimlik doğrulama uygulaması bazen gereksiz gibi görülebilir ancak sizi, verilerinizi ve ticari faaliyetinizi koruma amacıyla uygulanmaktadır.

Altyapı Teknolojisi:

ClickMerkez, iyi güvenlik uygulamaları sergileyen teknolojileri, satıcıları ve ortakları seçmektedir. Savunma stratejileri, içerme-temelli kurallar ile kullanılmaktadır ve yalnızca olası ve güvenilir işletmelerin bilinen ve kabul edilebilir faaliyetlerine izin vermektedir. ClickMerkez, hassas bilgilerinizi korumak için geçerli yönetmeliklere uyan fiziki, elektronik ve yöntemsel koruma sağlamaktadır.

ClickMerkez, ClickMerkez sistemleri ile iletişim kuran tüm IP adreslerini otomatik olarak almakta ve sorgulamaktadır. Şüpheli veya hileli davranışlar, özel sistemler ve prosedürler kullanılarak derhal ve doğrudan ele alınmaktadır. Ayrıca, satıcılar, hesaplarını ve ürünlerini, Pazaryerine sunmadan veya satmadan önce, güvenlik departmanımızın onayına sunmalıdır. Bu uygulamalar, yüksek memnuniyet oranları ve düşük maliyet sağlamamıza yardımcı olmaktadır.

Yorumlar ve Sorular:

Güvenlik Prosedürlerine ilişkin herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya endişenizin olması durumunda, bu sorgularınızı Müşteri Hizmetler departmanımıza iletebilirsiniz.

ClickMerkez Ağı Kötüye Kullanma Politikası:

ClickMerkez, müşterilerine ekitap ve yazılım gibi dijital ürünler satan bir internet satıcısıdır.

ClickMerkez ürünlerin promosyonunu yapan binden fazla üyeye sahip bir iletişim ağına sahiptir. Eğer bu sayfaya yönlendirilmişseniz, muhtemelen bu üyelerden biriyle bir problem yaşamışsınızdır. Şikayeti çözmek için lütfen aşağıdaki talimatları takip ediniz.

Tüm ClickMerkez istemcilerinin, hizmetlerimizi, ağı kötüye kullanma, spamleme, hizmeti engelleme ve diğer yasadışı faaliyetler ile bağlantılı olarak kullanmaları yasaklanmıştır. Satın alınan listelere veya farklı yollardan (kırım yoluyla) elde edilen listelere eposta gönderimi kabul edilemez. İstemciler yalnızca mail listesine doğrudan kendi internet sitelerinden katılan alıcılara eposta gönderebilirler.

Soruna neden olan hesaplara karşı düzeltici eylemde bulunabilmemiz için ClickMerkez kaynaklarının kötüye kullanımını hakkında bizi derhal bilgilendiriniz.

İstenmeyen açılır pencere aracılığıyla birçok kez bu sayfaya yönlendirilmişseniz, makinenize virüs bulaşmış olabilir. Bu tür virüsler, casus yazılım temizleme programları kullanılarak temizlenebilir.

İstenmeyen eposta, haber grupları arası gönderimi veya online olarak sınıflandırılmış sitelerdeki ve sosyal paylaşım sitelerindeki susitimali bildirmek için, lütfen bize başvurunuz. Sorun yaratan mesajın başlığında ve tüm metinde kes-yapıştır yapılabiliyorsa, raporunuzla beraber lütfen bu bilgiliyi de iletiniz.

Yeni pencereler açan veya kapanmamakta direnen pencereler gibi fare kapanları kullanan siteleri bildirmek için, lütfen sorun yaratan URL’yi bize iletiniz.

Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

Tüm itilaflar vukuunda başkaca bir yetki aranmaksızın İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra daireleri tek yetkili organdır. Alıcı ile sizin aranızdaki hukuki çekişmelerin tarafı olmayan Clickmerkez; bu muhtemel çekişmeler ile ilgili olarak yargı mercilerince talep edilmeyen hiçbir desteği sağlamakla yükümlü değildir. Clickmerkez, tüm kayıtlarını gerekli veya zaruri olmadıkça yalnızca kendi bünyesinde tutacaktır.

Alıcı veya Clickmerkez ile yaşanan tüm sorunlar için Clickmerkez’ e bu sorunu açıkça anlatan email atılması ve 3 gün içerisinde cevap beklenmesi dava yoluna müracaat şartıdır. Clickmerkez, kullanıcı sayısı fazlalığı sebebiyle, başvuracağı hukuki yollarda bu ön şarta tabi değildir.

 

Eklemeye ilişkin notlar

Siteyi kullanmakla, bu kullanim koşullarini kabul etmiş sayilmaktasiniz; kabul etmiyorsaniz, siteyi kullanmamalisiniz.

Bu Kullanım Koşulları’nı değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu web sitesinden indirdiğiniz her türlü İçeriğin fikri mülkiyet haklarını tamamen saklı tutar.

Kullanıcı İçeriğinden tamamen gönderici sorumludur ve click gönderilen Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici click’i tazmin etmeyi kabul etmektedir.

Gönderdiğiniz her türlü Kullanıcı İçeriği için, click’e söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektesiniz.

Kullanıcı İçeriğini göndermek için gerçek e-posta adresinizi vermeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz her türlü içerik İnternet kanalıyla yönlendirilecektir ve Kullanıcı İçeriğinin gizliliğine ilişkin herhangi bir beklentinizin olmayacağını kabul etmektesiniz. Değerlendirmeniz ve yorumunuzla ilgili olarak, e-posta adresinizi göndererek, click ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarının e-posta adresinizi, yorumunuzla ilgili olarak sizinle irtibat kurmak veya diğer idari amaçlar için kullanabileceklerini kabul etmektesiniz, bununla beraber click’in herhangi bir Kullanıcı İçeriğine yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Şifreniz dahil olmak üzere hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde hesabınızda gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

Site’yi kullanmakla, internet iletimlerinin hiçbir zaman tamamen özel veya güvenli olmayacağını kabul etmektesiniz.

servisi veya özelliğinin hatasiz, kesintisiz olacağini ya da herhangi bir kusurun düzeltileceğini, sitenin tarafinizca kullaniminin belirli sonuçlar sağlayacağini vaat etmez. site ve içeriği “olduğu gibi” ve “olduğu kadariyla” verilmektedir. site’de yer alan tüm bilgiler haber vermeden değiştirilebilir.

hakkınızdaki bilgileri (kimlik bilgileriniz dahil olmak üzere) paylaşabilir, yürürlükteki herhangi bir kanun, yönetmelik, yasal süreç veya resmi talebe uymak için gerekli gördüğü bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar

anlaşma veya kuralları ihlal ettiğinizin tespit edilmesi halinde, kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site’ye erişiminizi iptal edebileceğini ve/veya gelecekte Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz

Sizden e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri asla talep edilmemektedir. “Phishing” adı verilen bu uygulama, kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik bir düzmecedir. Bizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz.