Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanım Şartları  

MADDE 1- TARAFLAR
1.1– SATICI

Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Akasya Kent Etabı A Blok Kat:26 No:146 Üsküdar / İstanbul
Ünvanı: ClickMerkez Bilgi İşlem Servisleri Ticaret A.Ş.
Telefon: +90 (216) 545 45 74 – 64
E-mail: info@clicksepet.com

1.2 -ALICI

İsim:
Fatura Adresi:
e-Mail:
Telefon:

MADDE 2– SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.clicksepet.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3– SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

[sepetlist][/sepetlist]

Ürünlerin adı, cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

www.clicksepet.com tarafından satışa sunulan diğer ürünler alıcının adresine kargo ile gönderilecektir.

E-mail Adresi:

Fatura Edilecek Kişi/Kurum:

Fatura Adresi:

Teslimat,

Ödeme tercihinizi banka havalesi/Eft ya da PTT posta çeki ödemelerinden biri olarak belirlemişseniz ödemeniz yapıldıktan sonra, bilgi@clicksepet.com adresine e-mail atarak ödeme yaptığınız bilgisini iletmeniz gerekmektedir. Ödeme kontrolünüzü yaptıktan sonra, ürün teslimat adresinize gönderilecektir.

– Ürünler SATICI tarafından ALICI’nın belirtmiş olduğu açık adresine kargo ile gönderilecektir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. ALICI, SATICI’ya ait https://www.clicksepet.com  alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün https://www.clicksepet.com  alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan kabul ve taahhüt eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün veya hizmete ait temel özellikler, ürün/hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit ve kabul etmiş olur.

4.2-Sözleşme konusu ürün veya hizmet, sözleşme bedelinin SATICI hesabına geçmesini takiben, 14 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır. Hizmet satışlarında ise hizmetin kurulumu ile ifa yerine getirilmiş kabul edilir.

TARAFLAR, işbu sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

4.3- Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6- SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/hizmet tedarik edebilir.

4.7- SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/hizmet tedarik edebilir.
4.8- SATICI’ nın teslim süresi içerisinde sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün/hizmet tedarik etme veya sipariş bedelini iade seçimlik hakkı saklıdır. Bu seçim hakkının kullanımı, siparişin temini imkansızlığının ALICI’ya bildirilmesi ve ALICI’NIN iade veya farklı ürün seçimlik haklarından birisini kullanma seçimini 7 gün içerisinde SATICI’ya bildirmemesi halinde SATICI’ya geçecektir. Tüketici ürünün stoklarda bulunmadığı kendisine bildirilmesine rağmen, 7 günlük seçimlik sürenin geçmesinden sonra,  para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/hizmet tedarik edilmesini veya tam  tersini talep edemez.

4.9- Sözleşme konusu ürünün teslimatı ya da hizmetin kurulumu için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI’ nın belirlediği ödeme seçenekleri arasından ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi/hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

4.10 Ürünün veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya Ininal kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün/hizmet bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün veya sağlanmış olan hizmetin 3 gün içinde SATICI’ ya iadesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri veya hizmet kurulumu nedeniyle uğranılan zararların tamamı ALICI’ ya aittir.

4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren cayma hakkının kullanılamayacağı ürün ile hizmetler saklı kalmak kaydı ile 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma durumunda Satıcı ürün/hizmet nedeniyle kendi hesabına yatırılan tutarı ödemekle yükümlü olup, bankalar tarafından uygulanan havale masrafları veya benzer kesintiler nedeniyle clickmerkez ‘in bir sorumluluğu bunmamaktadır.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ ya  yazılı  veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürün/hizmetin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürün/hizmetin faturası, (İade edilmek istenen ürün/hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

  1. b) İade formu:

Alıcının Adı Soyadı veya Unvanı ……………….

Adresi                                            ………………

İade Sebebi                                    ………………

İletişim Bilgileri                              ………………

  1. c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir.

Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Ürün/hizmet SATICI’ ya iade edilirken, ürün/hizmetin teslimi sırasında ALICI’ ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürün/hizmetin gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün/hizmet aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ ya geri gönderilecektir. Ürün/hizmet ile beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler,kozmetik ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Buna ilaveten:

Aşağıdaki ürün/hizmetim iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürün/hizmetin kullanılmamış veya denenmemiş olması şartına bağlıdır.

…………………..

…………………..

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

 

ALICI’ nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’ nın temerrüdünün SATICI’ nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan  : Clickmerkez Anonim Şirketi (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adres             : Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Akasya Kent Etabı A Blok Kat:26 No:146 Üsküdar / İstanbul

İletişim           : +90 (216) 545 45 74

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün/hizmetin temel özellikleri açıklanmaktadır.

[sepetlist][/sepetlist]

 

  1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün/hizmet satışı ile ilgili duyurudaki süreler kadar geçerli olup bu tarihten sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Şayet kampanya kapsamında bir bildirim yapılmışsa, yayın süresi sonunda ALICI tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI ’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde SATICI’ nın ALICI’ ya ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

 

Sözleşmenin tüm maddelerini okudum, irademe uygundur. Kabul ederim.

ALICI

Ad/Soyad veya Unvan      :

Adres                                    :

İletişim Bilgileri                 :